PORTFOLI

La nostra primera màquina

I

Centre de mecanitzat CNC Haas

.

Una mostra del que fem...